Tudnivalók a beiskolázásról

Miben más az új agrárszakképzés?

A megújult szakképzési rendszer új lehetőséget biztosít a korábbi tanulmányaikban kevesebb sikert megélt fiatalok számára is!

Egyrészt a „Dobbantó Program” által nyújtott lehetőséggel, továbbá részvétellel a „Műhelyiskolai” képzésben, amely a szakmai bizonyítványt is biztosítja.

Az orientációs fejlesztés a tudatos pályaválasztási döntés meghozatalát vagy a szakma tanuláshoz szükséges alapkészségek és kulcskompetenciák megalapozását teszi lehetővé a kudarcok elkerülése érdekében.

Dobbantó program

Olyan alternatív tanulási lehetőség, amely az általános iskolát nem befejezők részére az alapfokú végzettséget és egy részszakma megszerzését teszi lehetővé.

A program keretében a szakképző iskola előkészítő évfolyamán alapkompetencia fejlesztés folyik, amelynek célja, hogy az alapfokú végzettséggel nem rendelkező, 16. életévüket már betöltött fiatalokat felkészítse a szakmatanulásra. A programban mentor tanár közreműködésével minden tanuló egyéni, a saját képességeinek és terveinek megfelelő fejlesztést kap.

Ezt követően a tanuló tovább léphet a műhelyiskolai képzésbe, ahol 6-24 hónap alatt részszakmát tanulhat. A szakmai ismeretek elsajátítása után államilag elismert alapfokú végzettséget és szakképesítést tanúsító bizonyítvány szerezhet, ami legalább egy munkakör betöltésére képesít.

A programban részt vevő tanulók havonta a mindenkori minimálbér öt százalékának megfelelő összegű ösztöndíjban részesülnek majd.

Műhelyiskola

A műhelyiskola a szakképzésbe való bekapcsolódást vagy a munkába állásához szükséges ismeretek megszerzését segítő képzési forma.

Műhelyiskolában tanulmányokat az folytathat, aki:

  • alapfokú végzettséggel nem rendelkezik, de a szakképző iskola dobbantó programját elvégezte,
  • vagy alapfokú végzettséggel rendelkezik és a tizenhatodik életévét betöltötte.

A műhelyiskolában kizárólag részszakma megszerzésére irányuló felkészítés folyik, amelyet tanműhelyben vagy munkahelyi körülmények között, nappali rendszerben, egy-öt fős csoportokban lehet elvégezni. Nincsenek közismereti tantárgyak. A műhelyiskolában részszakma megszerzésére – a tanév rendjére tekintet nélkül – legalább hat, legfeljebb huszonnégy hónap áll a tanulók rendelkezésre.

A műhelyiskolában a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a szakképző iskolai tanulót az ágazati alapoktatásban megillető ösztöndíj felére jogosult.

Orientációs fejlesztés

Az orientációs képzés azoknak a diákoknak jelent alternatívát akik:

  • befejezték az általános iskolát, de bizonytalanok a pályaválasztásban, vagy a további iskolai kudarcok veszélyének csökkentése érdekében felzárkóztatásra szorulnak, mert, kompetenciahiánnyal, magatartási zavarral vagy tanulási nehézségekkel küzdenek.

Az orientációs évfolyam nem az általános iskolai tananyag ismétlésére épül. A képzés főbb elemei az alapkészségek, a kulcs- és életpálya-építési kompetenciák fejlesztése, valamint a pályaorientációs tevékenységek alkotják. Az ágazatok, szakmák megismerése tanműhelyi foglalkozások és vállalati programok keretében, szakoktatók bevonásával történik.

A program tartalmában, módszereiben és szemléletében is eltér a hagyományos szakközépiskolai oktatástól. A tanítás nem a megszokott tantárgyi keretekben, hanem projektszemlélet mentén, műveltségterületek köré szerveződnek. A cél a képzésbe résztvevő erősségeinek felszínre hozása és a sikerélmény elérése. Az orientációs év befejezését követően a diák képességei és érdeklődése alapján felvételi nélkül folytathatja tanulmányait a választott szakmában. Az orientációs évfolyamon tanuló fiatal szakképzési ösztöndíjra jogosult.

Miben segít az orientációs évfolyam?

  • elősegíti a megalapozott pályaválasztási döntést, mert a képzés során megtapasztalja, hogy mely szakmákhoz érez kedvet, mihez van tehetsége,
  • a foglalkozások megismerése mellett rálátása lesz arra, hogy az egyes szakmákhoz milyen feladatok kapcsolódnak, milyen lehetőségek adottak az egyéni életút kibontakozásához,
  • a megszerezett szakmaismeret elősegíti a szakképzésbe történő motivált bekapcsolódást, mert már tudja, hogy milyen feladatok várnak rá a választott képzés során,
  • alapkompetenciáik megerősítése eredményes és sikeres szakmatanulást biztosít.

Általános információk a középiskolai felvételiről!