Környezetvédelem és vízügy

Környezetvédelem és vízügy

A természettudományi és műszaki ismeretekre épülő képzések elősegítik, hogy a jövőben egészségesebb, fenntarthatóbb és tisztább zöld világban éljünk.

A képzésben a környezet- és természetvédelem, vízügy, hulladékgazdálkodás választható szakirányoknak köszönhetően a fiatalok megismerkednek a természeti és épített környezet sajátosságaival, valamint a környe- zetkárosító hatásokkal. Duális képzés keretében a szakmai gyakorlatokon jól felszerelt laboratóriumokban, vállalati helyszíneken és külső helyszíni mérések által, korszerű eszközpark segítségével sajátíthatják el a magas szintű ismereteket. A felnőtté válással kialakul a környezettudatos szemlélet, és a felelősségérzet a bennünket körülvevő környezetért és a különböző természeti és épített környezeti értékek megőrzéséért.

VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK ÉS SZAKMAIRÁNYOK 5 ÉVES TECHNIKUMI KÉPZÉSBEN:

Környezetvédelmi technikus (Természetvédelem, Hulladékhasznosító és -feldolgozó, Környezetvédelem, Igazgatás), Vízügyi technikus (Területi vízgazdálkodó, Települési vízgazdálkodó, Vízgépészet).

VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK 3 ÉVES SZAKKÉPZŐISKOLAI KÉPZÉSBEN:

Hulladékfeldolgozó munkatárs, Vízügyi munkatárs.

Ajánljuk Neked, ha szereted a környezetet, és tenni szeretnél azért, hogy a jövőben egészségesebb, fenntarthatóbb és tisztább világban éljünk.
Ajánljuk Neked, ha szereted a környezetet, szeretnél tenni azért, hogy fenntartható, tiszta, egészséges környezetben éljünk.
Ajánljuk Neked, ha érdekel a környezetvédelem, annak céljai és a jövő nemzedékének a környezet megőrzése.
Ajánljuk Neked, ha szereted a természetet, és tenni szeretnél a jövőben az emberi társadalom által okozott károsodások megelőzéséért, a károk mérsékléséért, elhárításáért.