A 2021-es középfokú felvételi eljáráshoz kapcsolódó fontosabb dátumok és határidők

Fotó: pexels.com

Az alábbiakban foglaltuk össze számotokra a legegyszerűbben a középfokú felvételi legfontosabb dátumait és határidejeit!

2020. október 20.

A középfokú iskolák meghatározzák tanulmányi területeiket és nyilvánosságra hozzák a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

2020. október 31.

Az általános iskolák tájékoztatják a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

2020. november 16.

Az Oktatási Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.

2020. december 4.

A tanulók eddig az időpontig jelentkeznek a központi írásbeli felvételi vizsgára valamelyik központi írásbeli vizsgát szervező intézménybe.

2020. december 11.

Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtási határideje.

 

2021. január 20.

Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok benyújtási határideje.

2021. január 22.

Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel.

2021. január 23.

Az általános felvételi eljárás kezdete. Délelőtt 10 órától írják a tanulók a központi felvételi vizsgákat. A vizsgát követő 8 napon belül lehetőség van a kijavított vizsga megtekintésére a vizsgaszervező intézményben.

2021. január 28.

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák 14 órától azon diákok részére, akik alapos ok miatt nem tudtak részt venni a január 23-i vizsgán. A vizsgát követő 8 napon belül lehetőség van a kijavított vizsga megtekintésére a vizsgaszervező intézményben.

2021. január 29.

Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.

2021. február 8.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

2021. február 10.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János Kollégiumi Programban részt vevő intézmények értesítik az érintett tanulókat, szülőket és általános iskolákat a pályázatok eredményéről.

2021. február 23.-március 12.

Szóbeli meghallgatások az érintett középfokú iskolákban.

2021. március 16.

A középfokú iskolák legkésőbb eddig nyilvánosságra hozzák a jelentkezők felvételi jegyzékét, amely tartalmazza a jelentkezők felvételi eljárásban elért összesített eredményét és az iskola által meghatározott rangsorban elfoglalt helyét.

2021. március 22-23.

A jelentkezések módosításának lehetősége a módosító tanulói adatlap kitöltésével az általános iskolákban.

2021. április 30.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

2021. május

A felvételről vagy az elutasításról szóló értesítés kézhezvételét követően a tanulók, illetve szüleik a döntés ellen jogorvoslattal élhetnek. A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet annak a középfokú iskolának a fenntartójához kell benyújtani, amelyiknek a döntésével nem értenek egyet.

2021. május 10.-augusztus 31.

A középfokú iskola igazgatói rendkívüli felvételi eljárást írhatnak ki.

2021. június 22-24.

Beiratkozás a középfokú iskolákba.

 

Forrás: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2020/Felveteli_eljaras_idorend_20201210.pdf

27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 2. melléklete