Vízügyi technikus

Ajánljuk Neked, ha szereted a természetet, és tenni szeretnél a jövőben az emberi társadalom által okozott károsodások megelőzéséért, a károk mérsékléséért, elhárításáért.

Környezetvédelem és vízügy ágazat vízügyi területének 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

Választható szakmairányok: Területi vízgazdálkodó, Települési vízgazdálkodó, Vízgépészet.

A vízügyi technikus megismerkedik a víz természetben, emberi tevékenységben betöltött szerepével, a kártételei elleni védekezéssel, munkája során szem előtt tartja a környezet védelmét.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Környezettudatos szemlélet, digitális kompetenciák, csapatmunka.

A  SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

  • megismeri Magyarország vízrajzát, a hazai vízgazdálkodás sajátosságait;
  • az egyre sűrűbben előforduló szélsőséges időjárás miatt bekövetkező vízkárok (árvíz, belvíz, aszály) elhárítását végzi;
  • a felügyelete alá tartozó területen részt vesz a vízgazdálkodási, ár- és belvízvédelmi létesít- mények tervezésében, folyószabályozási és mezőgazdasági vízhasznosítási létesítmények tervezésében, engedélyezésében, fenntartásában és üzemeltetésében;
  • vízkészlet-gazdálkodáshoz szükséges adatokat gyűjt, feldolgoz és értékel digitális eszközök használatával;
  • ellenőrzi a vízminőséget, gondoskodik a megfelelő hulladék- és szennyvízkezelésről, részt vesz a vízminőségi kárelhárítási feladatokban;
  • a települések víziközműveinek (víztermelés, víztisztítás, vízellátó hálózat, csatornahálózat, szennyvíztisztítás) létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fenntartásához és fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységeket végzi;
  • alkalmazza környezettudatos szemléletet a szennyvíz környezetbe való kibocsátás vonatkozásában; a vízgazdálkodási (vízügyi, víziközmű) feladatokhoz kapcsolódó gépészeti és automatizálási feladatokat végez a vonatkozó üzemelési utasítás alapján;
  • felkészül a vízügyi szakma műszaki és gépészeti feladatainak önállóan történő elvégzésére, az üzemeltetés biztosításához szükséges gyakorlati műszaki feladatok végrehajtására;
  • tevékenységét részben önállóan, részben mérnöki irányítás mellett végzi.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a természetet, és tenni szeretne a jövőben az emberi társadalom által okozott károsodások megelőzéséért, a károk mérsékléséért, elhárításáért.

 

KÉPZÉS

SZOMBATHELY Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium