Hulladékfeldolgozó munkatárs

Ajánljuk Neked, ha szereted a környezetet, és tenni szeretnél azért, hogy a jövőben egészségesebb, fenntarthatóbb és tisztább világban éljünk.

A munkatárs közszolgáltatónál, illetve a fém-, a műanyag-, a papír-, az elektronikai-, valamint az üveghulladék feldolgozás és –hasznosítás területén lát el feladatokat. Tevékenységi körébe tartozik a hulladékok szakszerű gyűjtése, tárolása, a gyűjtőhelyek, telephelyek eszközeinek, berendezéseinek üzemeltetése és karbantartása. További feladata az egyes hulladékfajták megkülönböztetése, a vett minták jellemzőinek vizsgálata. A munkavégzés során rakodási, szállítási, válogatási, kezelési, másodnyersanyag előállítási feladatokat lát el, és ezekkel összefüggésben betartja a környezetvédelmi, munka- és tűzvédelmi előírásokat.

Egyes tevékenységeihez adminisztrációs feladatok kapcsolódnak. Munkáját üzemben és terepi körülmények között végzi.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Jó állóképesség, megfelelő fizikum, jó szemmérték és megfigyelő képesség, jó térlátás, kézügyesség, csapatmunka.

A  SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

  • termelési- és települési hulladékot gyűjt, szállít;
  • hulladéktároló eszközöket szállít, ürít, rakodást végez a biztonsági előírások betartásával;
  • hulladékot szemrevételez, vizsgál, mintát vesz, egyszerű módszerekkel fizikai jellemzőket mér és jegyzék szerint besorol, valamint ártalmatlanítási eljárást állapít meg;
  • hulladékhasznosítási célból előírás szerint hulladékot válogat, fajtánként megkülönböztet, elkülöníti a másodnyersanyagként hasznosítható hulladékot;
  • a válogatott hulladékot hasznosításra előkészíti, tárolja és feldolgozza;
  • a gyűjtő- és szállítóeszközöket, a válogató- és feldolgozógépeket karbantartja és biztonságosan üzemelteti, üzemzavarokat lokalizál;
  • felismeri és előírás szerint kezeli a veszélyes hulladékokat;
  • alkalmazza a tevékenységére vonatkozó szakmai és munkavédelmi, tűzvédelmi és érintésvédelmi szabályokat és vonatkozó technológiai utasításokat;
  • hulladékokkal kapcsolatos kísérődokumentumokat tölt ki, és belső nyilvántartást vezet informatikai eszközök használatával;
  • felismeri a különböző veszélyforrásokat, és közreműködik a kárelhárításban.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a környezetet, és tenni szeretne azért, hogy a jövőben egészségesebb, fenntarthatóbb és tisztább világban éljünk.