Ösztöndíj lehetőségek

Szakképzési ösztöndíj

A 2020/21-es tanévtől a megújuló szakképzési rendszerben a szakmatanulást pénzbeli juttatásokkal is ösztönzik megfelelő tanulmányi eredmény esetén.

Az ösztöndíjra az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan az adott szakmára vonatkozóan a szakmai oktatásnak a szakmajegyzékben meghatározott időtartamáig a szakképző intézmény nappali rendszerű szakmai oktatásában tanulói jogviszonyban részt vevő tanuló jogosult.

A megismételt évfolyamon nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha évfolyamismétlésre kötelezték. Az adott tanév hátralévő részében nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha az igazolatlan mulasztása eléri a hat foglalkozást.

Az ösztöndíj havonkénti összege technikumban folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj alapjának öt százaléka, a szakképző iskolában folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj alapjának tíz százaléka.

A műhelyiskolában a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a szakképző iskolai tanulót az ágazati alapoktatásban megillető ösztöndíj felére jogosult.

Az előkészítő évfolyamon járó ösztöndíj havonkénti összege az ösztöndíj alapjának öt százaléka.

Az ösztöndíj rendszerben rászorultsági támogatást is kaphatnak a diákok, ez nem jár automatikusan, meg kell pályázni. Amennyiben hátrányos helyzetű vagy és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül a tanuló tanulmányi átlaga 3,5 felett van, az ösztöndíjra jogosult.

A képzéseket lezáró szakmai vizsga sikeres megszerzésekor pályakezdési támogatás jár. Az egyszeri pályakezdési juttatás és támogatás alapja a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egyhavi összege.