A Catastrum negyedéves katasztertörténeti folyóiratot a Magyar Nemzeti Levéltár alapította 2013-ban, az első évfolyam 2014-ben jelent meg. 2015-től a Földművelésügyi, majd jogutódjaként 2018-tól az Agrárminisztérium szaklapjait kiadó Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. adja ki a folyóiratot.
 
A Catastrum célja, hogy a földadó kivetésének tartós alapjául szolgáló – a terület nagyságára, jellegére, értékére, tulajdonosára – adatokat biztosító kataszteri felmérések (18−20. század), továbbá a kataszteri felmérésből kifejlődött állami földmérések könyvészeti és levéltári forrásait feltárja és közzétegye, a témára vonatkozó kutatások eredményeit tanulmányok, közlemények, ismertetők, jelentések formájában nyilvánosságra hozza. A tanulmányok és közlemények angol nyelvű rezümével készülnek.
 
A folyóirat célközönsége: a földügyi igazgatás, az állami (alap)felmérés szereplői; gazdaság-, poltika-, társadalomtörténészek, történelemtanárok, néprajzkutatók, közgyűjteményi munkatársak (levéltár, könyvtár, múzeum), földmérők, térkép- és szakmatörténet (adózás-, földmérés-, térképkészítés-történet) iránt érdeklődők, családtörténet-kutatók.
 

ISSN 2064-5805 (Nyomtatott) ISSN 2064-6542 (Online)

Aktuális szám: 
2024/1.
Az aktuális szám tartalomjegyzéke
Jankó Annamária: A Habsburg Birodalom részletes (Spezialkarten) és közigazgatási, általános (Administrativ- und Generalkarten) térképei a második katonai felmérés idején. Összefüggésük a kataszteri térképekkel3
Török Enikő: Az 1856. évi első felmérési felügyelőség személyzete25
Timár Gábor – Sipos András – Kovács Viktória – Kozma László: Budapest nagy méretarányú kerületi térképsorozatai (1944–1986) és georeferálásuk.41
Csima Péter: Szentendre 18. századi határkövei49
Catastrum: NKFIH-pályázatok57
Reisz T. Csaba: A boldog szerkesztő (könyvajánló)64