A Gazdálkodás agrárgazdasági tudományos folyóirat 1957 óta ad helyet az agrárpolitikai, gazdálkodási, üzleti, marketing, vidékfejlesztési, üzem- és munkaszervezési, élelmiszer-feldolgozási témáinak, valamint a korszak hazai és nemzetközi kihívásainak és az arra adott válaszoknak.

A Gazdálkodás publikációi gyakran elsődleges forrásai új felismeréseknek, gondolatoknak, tananyagoknak és gyakorlati megoldásoknak.

A Gazdálkodás szerzői a mező-erdőgazdaságban, az élelmiszer-feldolgozásban, a vidék- és területfejlesztésben tevékenykedő szakemberek, oktatók, kutatók, menedzserek, doktoranduszok, egyetemi és főiskolai hallgatók. A folyóirat nélkülözhetetlen segítséget nyújt a PhD-hallgatók publikációs tevékenységéhez, és ezáltal a fokozat megszerzéséhez. Emellett hozzájárul az EU agrár- és vidékfejlesztési politikájával összhangban a nemzeti agrárstratégia tudományos igényű formálásához is.

A Gazdálkodás nemcsak tudástárház, hanem tudásközösség is! A Gazdálkodás – mint minden más tudományos folyóirat – rangját, elismertségét nemcsak a megjelent közlemények színvonala, érdekes újszerűsége, a szerzők, lektorok, szerkesztők munkája fémjelzi, hanem az előfizetések, olvasók, interneten érdeklődők száma is, ami egyúttal az adott szakmai körhöz való tartozást, az előfizetők identitását is tükrözi.

ISSN 0046-5518 (Nyomtatott) ISSN 3003-9894 (Online)

 

Magyar agrárközgazdászok virtuális arcképcsarnoka

 

Aktuális szám: 
2024/2.
Az aktuális szám tartalomjegyzéke
Éliás Boglárka Anna: Magyarország élelmezése válság idején103
Halasi Nóra – Nábrádi András: A fogyasztói etnocentrizmus jelentősége az észak-alföldi régióban126
Bálint Csaba – Gaál Márta – Mozsgai Katalin – Magócs Krisztina: Többszintű, hálózati kormányzás a magyar terület- és vidékpolitikában139
Szabó Anett Krisztina: Miért (nem) pályaelhagyók a(z agrár)kutatók?168
Benedek Fülöp: OTP Agrár Kollégium – Mi foglalkoztatja a szakmát? A közös agrárpolitika várható alakulása és a kertészeti ágazatok néhány üzemgazdasági jellemzője186