Az 1878-ban Nádaskay Béla professzor által – akkor még Veterinarius néven – alapított Magyar Állatorvosok Lapja havonta megjelenő tudományos-szakmai folyóirat, amely magyar nyelvű megjelenése ellenére már hosszú évek óta csaknem 0,2-es impaktfaktorral rendelkezik. Fő célja a folyamatos oktatás, amelynek érdekében rendszeresen közöl tudományos közleményeket az állatorvosi kutatás és gyakorlati munka szinte valamennyi szakterületét érintve.

A lapban megjelenő tanulmányok egyrészt az alkalmazott kutatások eredményeit közlik leginkább egyetemi, kutatóintézeti kollégák tollából, másrészt számos esetben, a gyakorló állatorvosok munkája során felmerülő érdekes esetekkel, kezelési eljárásokkal, új módszerek bevezetésével kapcsolatos tapasztalatait mutatja be az elvárt tudományos igényességgel feldolgozva. Hírt ad az Állatorvostudományi Egyetem és a magyar állatorvos-társadalom mindennapjait érintő legfontosabb eseményekről, beszámol a jelentősebb hazai konferenciákról, szakmai rendezvényekről.

ISSN 0025-004X  (Nyomtatott) 3003-9924 ISSN (Online)

Aktuális szám: 
2024/6.
Az aktuális szám tartalomjegyzéke
Veres K., Lang Zs., Monostori A., Ózsvári L.: Bayes-i modellezés a gyakorlatban – tejelő tehénállományok állományon belüli paratuberkulózis-érintettségének becslése323
Barnácz F., Kerek Á., Csirmaz B., Román I. L., Gál Cs., Horváth Á., Hajduk E., Szabó Á., Jerzsele Á., Kovács L.: Antimikrobiális rezisztencia hazai nagylétszámú házityúkállományokban, hasznosítási irányok alapján 2022-2023 között339
Zsinka B., Vili N., Szabó K., Tisza Á., Csonka V., Pásztory-Kovács Sz.: Mikroszatellita-markerkészlet fejlesztése parlagi sasok (Aquila heliaca) egyedi azonosításához rokon fajokban leírt markerek segítségével357
Hetényi N., Sátorhelyi T.: A kedvtelésből tartott nyulak fogászati eredetű és egyéb, következményes vagy párhuzamosan fennálló megbetegedéseinek vizsgálata371